ΕΡΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Το τμήμα Β3 του Σχολείου μας συμμετείχε στον Έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,  στις 25 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, στο πλαίσιο της καλλιέργειας του πνεύματος της εθελοντικής δράσης, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μπάλτο...