Σας ενημερώνουμε πως η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έχει οριστεί ως ημέρα Γονέων του σχολείου μας. 

Οι Γονείς και οι Κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου για τις επιδόσεις  των παιδιών τους.

             από τη Δ/νση του σχολείου.