Τροποποιείται η υπουργική απόφαση κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία.

Δείτε την ΕΔΩ:  ΕΞΕ – 137862 – 2020 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ