Το σχολείο, κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο , Αύγουστο), θα είναι
ανοιχτό κάθε Τετάρτη από 8. 30΄ π.μ. έως 2.00΄μμ.

Ο Δ/ντής
Χρήστος Σκούπρας