Η σχολική μας μονάδα αναζητά πάντα νέους τρόπους για να εμπνέει και να εκπαιδεύει τους μαθητές μας. Μια από τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε  για δεύτερη χρονιά φέτος, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό ΠΕ04.04 Μιχαηλίδου Γιαννούλα, ήταν η οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο ερευνητικό κέντρο CERN στη Γενεύη και σε άλλα σημαντικά μέρη εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Από την επίσκεψη στο Παλάτι των Εθνών και στο Διεθνές Μουσείο Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στη Γενεύη μέχρι τον Μεγάλο Παγετώνα στο Chamonix στη Γαλλία και τον καθεδρικό ναό στο Freiburg της Γερμανίας, οι μαθητές μας βίωσαν μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία. Προκειμένου να ενισχυθούν τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από τις επισκέψεις μας, αλλά και να γίνει διάχυση των πληροφοριών και εμπειριών τους στη σχολική κοινότητα έγιναν οι ακόλουθες δραστηριότητες, στο πλαίσιο διαφόρων επιμέρους μαθημάτων και επιστημονικών κλάδων.

Μια από τις σημαντικές δραστηριότητες ήταν η κατασκευή ενός απλού ηλεκτρομαγνήτη στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών βασισμένο σε ένα βίντεο «Do- It-Yourself experiment» της εκπαιδευτικής ομάδας του CERN. Μέσα από αυτήν την εμπειρία, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις βασικές αρχές της φυσικής και της τεχνολογίας και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη, κατασκευάζοντας και ελέγχοντας τον ηλεκτρομαγνήτη με τα δικά τους χέρια.

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου και στη διδακτική ενότητα «Κοινωνική Ευαισθησία», ομάδα μαθητών εκπόνησε εργασία πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα εκθέτοντας και την εμπειρία της από την επίσκεψη στο Παλάτι των Εθνών. Επίσης, άλλη ομάδα μαθητών παρουσίασε σε όλα τα τμήματα της Α΄ Λυκείου, την εμπειρία της από την επίσκεψή μας στο Διεθνές Μουσείο Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση για τις δράσεις εθελοντισμού και το έργο του Ερυθρού Σταυρού από την προϊσταμένη του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Βέροιας. Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτέλεσαν αφορμή για τους μαθητές να σκεφτούν τον ρόλο τους στην παγκόσμια κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν θετικά σε αυτήν.

Στο μάθημα της Βιολογίας, στην ενότητα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου» έγινε μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασής της στο Μεγάλο Παγετώνα που επισκεφθήκαμε. Έγινε παρουσίαση της εργασίας στα τμήματα της Β΄ Λυκείου προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα.

Τέλος στο μάθημα της Ιστορίας Β΄ Λυκείου μια άλλη ομάδα μαθητών, έχοντας ως αφετηρία τον καθεδρικό ναό του Freiburg που επισκεφθήκαμε στο ταξίδι μας, έκανε ιστορική αναδρομή σε εκκλησίες Ρωμανικού και Γοτθικού ρυθμού μοιράζοντας την εμπειρία τους από την επίσκεψη.

Η διάχυση αυτής της σχολικής δράσης βελτίωσε την επίγνωση των μαθητών για σημαντικά θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και ενίσχυσε τη συνοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η εμπειρία αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του ακαδημαϊκού, να ενισχύσει τις δεξιότητες της συνεργασίας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και να επιδράσει θετικά στον κόσμο γύρω μας.

Η εν λόγω δράση συνδέεται με τον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» στο πλαίσιο της  αξιολόγησης σχολικών μονάδων.