Την Τετάρτη 15 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βέροιας έλαβε χώρα ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η δική μας Ευρώπη, η δική μας Φωνή».

Η δράση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας της πόλης μας και της εθελόντριας του δήμου, Βαλδήρ Ιωάννας, υποστηρίχτηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετείχαν σε αυτήν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ λυκείου από το 1ο ΓΕ.Λ., το 2ο ΓΕ.Λ. και το 5ο ΓΕ.Λ. της πόλης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Βέροιας, Κ. Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Η. Τσιφλίδης, η Προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας Ε. Ταϊπλιάδου, και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Κοινότητας, Κ. Γεωργιάδης και Γ. Κάκαρης. Παραβρέθηκαν επίσης ο Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α. Αλατζόγλου, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Β. Δαβόρας και ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής Κ. Γρηγοριάδης. Η επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, Κ. Ρουμελιώτη, και η συνάδελφός της Σ. Γουργουρή στην παρουσίασή τους αναφέρθηκαν στην ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνοντας κομβικά ορόσημά της, στις κοινές αξίες που αποδέχονται οι Ευρωπαίοι πολίτες παρά τη γλωσσική διαφορετικότητά τους και οι οποίες καταγράφονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

 Στη συνέχεια, περιέγραψαν σύντομα και περιεκτικά τη λειτουργία βασικών θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., επισημαίνοντας τις διακριτές αρμοδιότητες και τους συσχετισμούς τους με τις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ ενθάρρυναν τους μαθητές να διεκδικούν λόγο για το μέλλον της Ευρώπης, κάνοντας χρήση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και της ψήφου τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους μαθητές ήταν οι πληροφορίες που έδωσε η κ. Ρουμελιώτη αναφορικά με τις χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. δυνατότητες-ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους οι οποίες αφορούν σπουδές, εργασία, σχολικές ανταλλαγές μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Τους μαθητές /μαθήτριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Ν. Γιαννοπούλου και Α. Ζαφειρόπουλος από το 1ο ΓΕ.Λ., Μ. Δεδικούση από το 2ο ΓΕ.Λ. και Χ. Θυμιοπούλου και Φ. Καραγιάννη από το 5ο ΓΕ.Λ.