ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ) στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024

20052024EΞETΑΣEΙΣ TEΦΑΑ144418

20240520_nPOrPAMMA YrEIONOMIKHZ EEETAZHZ APPENON