ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2024: ΣΧΕΔΙΟ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ), ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2024

ΕΞΕ – 52202 – 2024 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024_