Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ από το 1ο ΓΕΛ Βέροιας

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ από το 1ο ΓΕΛ Βέροιας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η φάση της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου Erasmus+ 2023-2024 (ΚΑ122–SCH-2023-1-EL01-KA122-SCH-000131697) του 1ου ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ με την επιστροφή της αποστολής των 8 μαθητών της Β’ τάξης και των 2 συνοδών καθηγητριών τους, Στυλιανής  Κουνή...