Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στη Α’-Β & Γ’  Λυκείου και δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους, να προσέλθουν στο σχολείο έχοντας  εκτυπωμένη την ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας του παιδιού.

Απαραίτητη η φυσική σας παρουσία.