ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ

Αίτηση Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΜΟΝΟ μαθητές. Κοινοποιούμε  τη σχετική εγκύκλιο για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση Δήλωση σε επόμενο στάδιο που θα ανακοινωθεί...