Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (Πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) Iδρύθηκε με το Νόμο υπ? αρ. 3027/28-06-2002 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.(ΦΕΚ 152/Α/28-06-2002 Αρθρο 6 παρ.1) o οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο υπ?...