ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 4777/2021 (Α’ 25)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 4777/2021 (Α’ 25)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ME ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4777/2021(Α΄ 25).                  ...
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας. ΕΞΕ – 55929 – 2021 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...