Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2023

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2023

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2023 ξεκινούν από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στις 24:00μ.μ.. Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ...